– POMIAR DWÓCH AKUMULATORÓW JEDNOCZEŚNIE. (Kolejno jeden po drugim).
– TESTOWANIE AKUMULATORÓW 12V 10-120Ah.
– JEDNOCZESNE ŁADOWANIE DWÓCH AKUMULATORÓW 12V 10-120Ah.
– WYŚWIETLANIE NAPIĘCIA,PRĄDU I POJEMNOŚCI ZMIERZONEJ.
– DUŻY CZYTELNY EKRAN GRAFICZNY Z WYKRESEM TESTU.
– AUTOMATYCZNY TRYB TESTU ?NAŁADUJ-ROZŁADUJ-NAŁADUJ, ZOSTAWIA AKUMULATOR NAŁADOWANY PO POMIARZE.
– TRYB ŁADOWARKI, ŁADOWANIE PRĄDEM DOBRANYM DO POJEMNOŚCI ( BEZ TESTU).
– ZAPIS PRZEBIEGU TESTU NA KARCIE SD.
– ZABEZPIECZENIE PRZED ODWRÓTNYM PODŁĄCZENIEM.

Opis działania:

Urządzenie służy do ładowania oraz kontroli stanu akumulatorów 12V.
Test akumulatora odbywa się poprzez rozładowanie stałym prądem, naładowanego do pełna akumulatora.
Prąd rozładowania dobierany jest na podstawie ustawionej przez użytkownika pojemności nominalnej badanego akumulatora.
Prąd rozładowania jest w przybliżeniu równy pojemności ustawionej podzielonej na 4 ale nie więcej niż 25A.
Pojemność zmierzona uwzględnia efekt Peukert?a polegający na zmianie pojemności w zależności od wielkości prądu rozładowania.
Prąd ładowania akumulatora jest ustawiany automatycznie, stosownie do ustawionej pojemności znamionowej.
Prąd ładowania to pojemność znamionowa podzielona na 6 ale nie więcej niż 10A.
Maksymalny czas trwania kompletnego procesu (ładowanie+test+ładowanie), jest ograniczony do 24h.
Jeśli z powodu wady akumulatora proces nie zakończy się w tym czasie, to tester odłączy akumulator dla bezpieczeństwa.

Kategorie: Produkt