Tester TITAN Simple

Opis

Urządzenie służy do badania akumulatorów 12V i 24V o pojemnościach od 4,0 Ah do 29,8Ah.

Test akumulatora odbywa się poprzez rozładowanie stałą rezystancją, naładowanego do pełna akumulatora .

Pojemność zmierzona uwzględnia efekt Peukert’a polegający na zmianie pojemności w zależności od wielkości prądu rozładowania, względem nominalnej pojemności akumulatora.

Dane pomiarowe z ostatniego testu są zapisywane w pamięci nieulotnej urządzenia i mogą zostać odczytane do momentu przeprowadzenia następnego testu.

Do Pobrania