Wartownik Maszyn

Opis

Wartownik maszyn.

System składa się z bazy odbiornika i szeregu wartowników umieszczonych na monitorowanych maszynach.
Dane wysyłane drogą radiową do bazy odbiornika mogą posłużyć potem do określenia poziomu wykorzystania
maszyny.
Można odczytać jej wykres gdzie zobrazowane jest jak długo maszyna pracuje w stosunku do przestoju a także czasu
awarii jeśli taka miała miejsce.
Wszystkie te dane mogą zostać także przesłane do komputera przez łącze szeregowe.